Tarifes

 • Prices
 • Prices
 • Prices
 • Prices
 • Prices
 • Prices
 • Prices
temporada alta temporada mitja resta de l’any
Habitació doble planta baixa 145 € 130 € 115 €
Habitació doble primera planta 145 € 130 € 110 €
Suite 190 € 185 € 165 €
Suite Premium 250 € 225 € 210 €
Habitació d’ús individual 100 € 95 € 85 €

 • Amb previ avís, els podem oferir esmorzars per a vegetarians i cel·líacs.

POLÍTICA DE RESERVES I CANCEL·LACIONS

Paga i senyal per part de les persones usuàries

Les persones titulars dels establiments d’allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats.
En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment Marjal Allotjament, sol·licitem el número de targeta de crèdit com a garantia.

Cancel·lació de la reserva
 1. L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del
  contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
 2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:
  1. Cancel·lació 2 dies abans, el 50% del preu total d’estada.
  2. Cancel·lació 1 dia abans, el 75% del preu total d’estada.
  3. Cancel·lació el mateix dia, el 75% del preu total d’estada.
  4. No presentar-se el dia de la reserva, el 100% del preu total d’estada.
  5. Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
 3. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.
Rescabalament per renúncia de l’estada

La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l’estada.
Quan el client o clienta d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la
tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis
que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.